egypt facts

24 Interesantne činjenice o Egiptu

1. U antičkom Egiptu graditelji piramida su bili plaćeni pivom. 2. Faraon Pepi II je vladao 94 godine. To je jedna od najdužih vladavina u istoriji. Postao je faraon kada je imao samo 6 godina. 3. Kleopatra, poslednji faraon Egipta je zapravo nije bila egipćanka već grkinja. 4. Izgubljeni Egipatski grad Herakleion, je pronađen nakon […]

Read more