Jahanje kamila ili konja oko Piramida u Gizi

Jahanje kamila ili konja oko Piramida u Gizi

Read more

Izlet u Luksor iz Kaira avionom

Izlet u Luksor iz Kaira avionom

Read more

Tradicionalni egipatski hamam za žene u Kairu

Tradicionalni egipatski hamam za žene u Kairu

Read more

Dvodnevni obilazak manastira Svete Katarine na Sinaju iz Kaira

Dvodnevni obilazak manastira Svete Katarine na Sinaju iz Kaira

Read more

Ekskurzija u Aleksandriju iz Kaira

Ekskurzija u Aleksandriju iz Kaira

Read more

Večera na brodu na Nilu

Večera na brodu na Nilu

Read more

Poseta Egipatskom muzeju u Kairu

Poseta Egipatskom muzeju u Kairu

Read more

Ekskurzija do Egipatskog Muzeja, Alabaster Džamije i Bazara

Ekskurzija do Egipatskog Muzeja, Alabaster Džamije i Bazara

Read more

Ekskurzija do Piramida u Gizi i Sfinge

Ekskurzija do Piramida u Gizi i Sfinge

Read more

Ekskurzija do Piramida u Gizi, Memfisa i Sakare

Ekskurzija do Piramida u Gizi, Memfisa i Sakare

Read more