(0)

Izlet u Aleksandriju iz luke u Aleksandriji

 • Polazak iz: Luke u Aleksandriji
 • Katakombe Kom El-Sukafa & Pompeski stub
 • Trvđava Kajt Bej & Montaza palata
 • Ručak u lokalnom restoranu uključen

65*Po osobi

Detalji

(0)

Izlet do Egipatskog muzeja i Piramida iz Aleksandrije

 • Polazak iz: Luke u Aleksandriji
 • Piramide u Gizi & Sfinga
 • Egipatski Muzej
 • Ručak u lokalnom restoranu uključen

80*Po osobi

Detalji

(0)

Izlet do Piramida i Sakare iz Aleksandrije

 • Polazak iz: Luke u Aleksandriji
 • Piramide u Gizi & Sfinga
 • Sakara & Zoserova Piramida
 • Ručak u lokalnom restoranu uključen

70*Po osobi

Detalji